za 2018

Pani ANNA WITAS - DYREKTOR GZEASiP
 p Anna Barbara Witas oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:27:59 | Data modyfikacji: 2019-08-16 10:30:27.
PANI ANNA STEC SKARBNIK GMINY KOPRZYWNICA
 p Anna Maria Stec oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:32:27.
PANI DANUTA SROCZYŃSKA - STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY w OPS w KOPRZYWNICY
 p Danuta Kazimiera Sroczyńska Zwolska oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:36:39.
PANI EWA KORNACKA - DYREKTOR ŻŁOBKA W
KOPRZYWNICY
 p Ewa Kornacka Pękala oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:38:08.
PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS w
KOPRZYWNICY
 p Jolanta Grudzien Płaneta oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:39:36.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC - DYREKTOR SZ.P.w
NIEDZWICACH
 p Krzyszfot Antoni Chmielowiec oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:41:35.
PANI LUCYNA ANNA ZWOLSKA - REFERENT MGOKiS W
KOPRZYWNICY
 p Lucyna Anna Zwolska oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:44:03.
PANI MARTA KILIAŃSKA - DYREKTOR MGOKiS W
KOPRZYWNICY
 p Marta Kiliańska oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:45:19.
PAN MIROSŁAW KĘPA - ZASTĘPCA BURMISTRZA
 p Mirosław Kępa oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:53:26.
PAN MIROSŁAW SARZYŃSKI - DYREKTOR ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH O W KOPRZYWNICY
 p Mirosław Sarzyński oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:55:11.
PANI MIROSŁAWA KOMANIECKA - KIEROWNIK MGBP w
KOPRZYWNICY
 p Mirosława Komaniecka oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 10:56:35.
PAN REMIGIUSZ ŁUKAWSKI - SEKRETARZ GMINY
KOPRZYWNICA
 p Remigiusz Łukawski oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 11:51:08.
PANI LUCYNA JONASZEK - DYREKTOR GZEASiP

p Lucyna Jonaszek oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2018r.pdf

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-02-05 09:32:32.
Pani Danuta Sroczyńska - starszy pracownik
socjalny OPS w Koprzywnicy

Korekta, uzupełnienie oświadczenia majątkowego według stanu na 31.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-07-29 12:40:09.
Data wprowadzenia: 2020-07-29 12:40:09
Opublikowane przez: Dariusz Piechota