Klauzula Informacyjna

 oświadczenie o wyrażeniu zgody.pdf

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:42:36.
 Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej .pdf

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:43:41.
 Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.pdf

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:44:29.
Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:44:29
Opublikowane przez: Janina Podobińska