za 2017r.

PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Jolanta Grudzień | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:08:47.
Pani ANNA WITAS - DYREKTOR GZEASi P

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Witas | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:04:19.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC - DYREKTOR SZ.P.w
NIEDZWICACH

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Krzysztof Chmielowiec | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:03:19.
PAN MIROSŁAW SARZYŃSKI - DYREKTOR ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH O W KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Mirosław Sarzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:02:14.
PANI MIROSŁAWA KOMANIECKA - KIEROWNIK MGBP w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Mirosława Komaniecka | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:59:45.
PANI ALICJA STĘPIEŃ -DYREKTOR MGOKiS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Alicja Stępień | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:58:22.
PANI ANNA STEC SKARBNIK GMINY KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzien 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Stec | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:57:08.
PANI DANUTA SROCZYŃSKA - STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY w OPS w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Danuta Sroczyńska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:55:24.
PANI DOROTA KRUSZEC NOWIŃSKA - SEKRETARZ UMiG
KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:53:38.
Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:53:38
Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG
Opublikowane przez: Janina Podobińska