za 2016

PANI MARTA MARCZEWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Marta Marczewska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:28:18.
Pani ANNA WITAS - DYREKTOR GZEASi P

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Anna Witas | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:28:44.
PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Jolanta Grudzień | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:27:24.
PANI BEATA DĘBOWSKA - DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Beata Dębowska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:25:45.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC - DYREKTOR SZ.P.w
NIEDZWICACH

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pan Krzysztof Chmielowiec | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:24:56.
PAN MIROSŁAW SARZYŃSKI - DYREKTOR ZSO W
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pan Mirosław Sarzyński | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:19:36.
PANI MIROSŁAWA KOMANIECKA - KIEROWNIK MGBP w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Mirosława Komaniecka | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:18:32.
PANI ALICJA STĘPIEŃ -DYREKTOR MGOKiS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Alicja Stępień | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:17:13.
PANI ANNA STEC SKARBNIK GMINY KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Anna Stec | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:15:23.
PANI DANUTA SROCZYŃSKA - STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY w OPS w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Danuta Sroczyńska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:12:46.
PANI DOROTA KRUSZEC NOWIŃSKA - SEKRETARZ UMiG
KOPRZYWNICA

oświadczenie majatkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: pani Dorota Kruszec Nowińska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:08:10.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:08:10
Autor: pani Dorota Kruszec Nowińska
Opublikowane przez: Janina Podobińska