za 2015

PANI BEATA DĘBOWSKA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOPRZYWNICY

korekta - oświadczenia majątkowego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Beata Dębowska | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:46:29.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC DRYEKTOR SZ. P. W
NIEDZIWICACH

korekta oświadczenia majątkowego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Kryzsztof Chmielowiec | Data wprowadzenia: 2016-12-06 12:08:25.
Pani ALICJA STĘPIEŃ DYREKTOR MG OKiS w
Koprzywnicy

korekta oświadczenia majątkowego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Alicja Stępień | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:49:50.
PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS W
KOPRZYWNICY - KOREKTA

korekta oświadczenia majątkowego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Jolanta Grudzień | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:42:41.
Pani ANNA WITAS - DYREKTOR GZEASiP KOREKTA

korekta oświadczenia majątkowego ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Witas | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:37:28.
Pani ANNA WITAS - DYREKTOR GZEASi P

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Anna Witas | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:28:36.
PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Jolanta Grudziueń | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:24:28.
PANI BEATA DĘBOWSKA - DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Beata Dębowska | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:20:03 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:32:31.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC - DYREKTOR SZ.P.w
NIEDZWICACH

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Krzysztof Chmielowiec | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:16:28 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:35:02.
PANI MARTA MARCZEWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Marta Marczewska | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:08:37.
PAN MIROSŁAW SARZYŃSKI - DYREKTOR ZSO W
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pan Mirosław Sarzyński | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:03:44.
PANI MIROSŁAWA KOMANIECKA - KIEROWNIK MGBP w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Mirosława Komaniecka | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:56:56.
PANI ALICJA STĘPIEŃ -DYREKTOR MGOKiS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Alicja Stępień | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:50:13.
PANI DANUTA SROCZYŃSKA - STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY w OPS w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Danuta Soczyńska | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:45:10.
PANI ANNA STEC SKARBNIK GMINY KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Pani Anna Stec | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:40:16.
PANI DOROTA KRUSZEC NOWIŃSKA - SEKRETARZ UMiG
KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz U MiG | Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:35:22.
Data wprowadzenia: 2016-05-20 11:35:22
Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz U MiG
Opublikowane przez: Janina Podobińska