za 2014r

PAN MIROSŁAW SARZYŃSKI - DYREKTOR ZSO W
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:54:08.
PANI BEATA DĘBOWSKA - DYREKTOR SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:51:32.
PANI MARTA MARCZEWSKA - DYREKTOR PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:48:12 | Data modyfikacji: 2015-05-26 09:57:31.
PANI ALICJA STĘPIEŃ - DYREKTOR MGOKiS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:44:52.
PANI JOLANTA GRUDZIEŃ - KIEROWNIK OPS w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:41:19.
PANI HENRYKA CHMIELEWSKA - DYREKTOR ZEASIP w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:39:27.
PANI MIROSŁAWA KOMANIECKA - KIEROWNIK MGBP w
KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:37:20.
PAN KRZYSZTOF CHMIELOWIEC - DYREKTOR SZ.P.w
NIEDZWICACH

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:34:57.
PANI ANNA STEC - SKARBNIK UMiG KOPRZYWNICA

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:26:40.
PANI DANUTA SROCZYŃSKA - STARSZY PRACOWNIK
SOCJALNY w OPS w KOPRZYWNICY

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:22:16.
PANI DOROTA KRUSZEC NOWIŃSKA - SEKRETARZ UMiG

oświadczenie majątkowe ze stanem na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Krusze Nowińska | Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:18:22.
Data wprowadzenia: 2015-05-26 09:18:22
Autor: Dorota Krusze Nowińska
Opublikowane przez: Janina Podobińska