Obwieszczenia

Obwieszczenie DU.6733.6.2020 z 22.10.2020 r.

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujcego budowę odcinka sieci gazowej sred. ciśnienia z przyłczem na dz. nr. 149, 346/1, 387, 385/2 położonych w miejscowości Niedźwice, gm. Koprzywnica

 Obwieszczenie DU.6733.6.2020 z 22.10.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-10-22 08:28:28.
Obwieszczenie DU.6733.5.2020 z 21.10.2020 r.

Obwieszczenie dotyczce wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujcego budowę odcinka sieci gazowej sred. ciśnienia z przyłczem na dz. nr. 201, 821/1 i 605 położonych w miejscowości Ciszyca, gm. Koprzywnica

 Obwieszczenie DU.6733.5.2020 z 21.10.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-10-21 14:32:17 | Data modyfikacji: 2020-10-22 08:29:31.
Obwieszczenie Burmistrza - Projekt założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Koprzywnica
na lata 2021-2035

Obwieszczenie Burmistrza - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Koprzywnica na lata 2021-2035.pdf

Projekt założeń Gmina Koprzywnica.pdf

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-10-16 10:42:48.
Obwieszczenie DU.6733.4.2020 o wydanej decyzji w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
 Obwieszczenie DU.6733.4.2020 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:50:01.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie
ustalenia inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę
odcinka sieci gazowej z przyłączami do budynków
mieszkalnych w miejscowości Krzcin

Obwieszczenie znak: DU.6733.3.2020 z dnia 16.09.2020

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-09-16 11:19:38.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie
ustalenia inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę
odcinka sieci gazowej w miejscowości Trzykosy na
dz. 25, 359, 31/1, 357, 34, 360/1, 81
 Obwieszczenie DU.6733.2.2020 z dnia 15.09.2020.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-09-15 12:23:56.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w
sprawie wydania decyzji lokalizacji celu
publicznego obejmującego budowę odcinka sieci
gazowej wraz z przyłączem w miejscowości Krzcin
(na dz. o nr. ewid. 1083,932,335,937)
 Obwieszczenie DU.6733.4.2020 z dnia 11.09.2020.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-09-11 09:12:55 | Data modyfikacji: 2020-09-11 14:25:20.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w
sprawie wydania decyzji lokalizacji celu
publicznego obejmującego budowę odcinka sieci
gazowej w miejscowości Trzykosy
 Obwieszczenie DU.6730.2.2020.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-09-02 13:02:12.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w
sprawie wydania decyzji lokalizacji celu
publicznego obejmującego budowę odcinka sieci
gazowej w miejscowości Krzcin

Obwieszczenie DU.6733.3.2020 z dnia 20.08.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-08-20 10:56:17.
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
obejmującego budowę odcinka sieci gazowej wraz z
przyłączem w miejscowości Krzcin

Obwieszczenie znak: DU.6733.4.2020

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2020-07-31 09:07:05.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Koprzywnica z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie
przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania
budżetu Gminy Koprzywnica za II kwartał 2020
roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2020 roku

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2020-07-21 11:18:12.
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
obejmującego budowę sieci gazowej wraz z
przyłączami w m. Krzcin
 Obwieszczenie sieć gazowa z przyłączami w m. Krzcin.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-07-15 11:11:02 | Data modyfikacji: 2020-07-15 11:13:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
obejmującego budowę odcinka sieci gazowej wraz z
przyłączem w miejscowości Trzykosy

Obwieszczenie znak: DU.6733.2.2020

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:11:31.
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji
lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej
w miejscowości Krzcin

Obwieszczenie znak DU.6733.1.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-07-06 08:33:30 | Data modyfikacji: 2020-07-06 08:35:40.
Obwieszczenie DU.6733.1.2020
 Obwieszczenie DU.6733.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-06-22 10:50:32.
Obwieszczenie-Zawiadomienie o zebranym materiale
dowodowym w sprawie wyd. dec. środ.

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2020-05-28 09:38:53 | Data modyfikacji: 2020-05-28 09:55:34.
Obwieszczenie Burmistrza dotyczące wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci
gazowej w miejscowości Krzcin
 obwieszczenie gaz krzcin 2020.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-05-11 11:06:59 | Data modyfikacji: 2020-05-11 11:07:29.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Koprzywnica z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie
przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania
budżetu Gminy Koprzywnica za I kwartał 2020
roku.
 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Koprzywnica za I kwartał 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-05-08 14:21:19.
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnosnie Plan
Zadań Ochronnych Natura 2000
 Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie odnosnie Plan Zadań Ochronnych Natura 2000.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:16:51.
Obwieszczenie - wykonanie budżetu IV kwartał
2019
 Obwieszczenie - wykonanie budżetu IV kwartał 2019.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-02-27 10:04:52.
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym do
wyd. decyzji - Dreher
 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym do wyd. decyzji - Dreher.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-01-07 10:38:55.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - DREHER
POLAND
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - DREHER.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:47:51.
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie wyd. dec. środ.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. środ..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:43:18.
Obwieszczenie Wójta Klimontowa
 Obwieszczenie Wójta Klimontowa - rozbudowa drogi - dec. znak R.6220.1.2016 - odwołanie od decyzji.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-03 13:30:47.
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049

 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-11-08 15:09:19.
Obwieszczenie Wójta Klimontowa

Obwieszczenie Wójta Klimontowa - rozbudowa drogi - dec. znak: R.6220.1.2016 - 29.10.2019

 Obwieszczenie Wójta Klimontowa 29.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-11-04 09:42:46.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Koprzywnica

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Koprzywnica za III kwartał 2019 roku

 Obwieszczenie - wykonanie budżetu III kwartał 2019.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:45:34.
Obwieszczenie Wójta Klimontowa

Obwieszczenie Wójta Klimontowa - rozbudowa drogi - dec. środowiskowa - 20.09.2019

 Obwieszczenie Wójta Klimontowa.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-09-20 12:57:36.
OBWIESZCZENIE

dotyczące wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci gazowej w miejscowości Krzcin

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-09-10 09:49:20.
Obwieszczenie

Budowa odcinka sieci gaziwej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnytch oraz użyteczności publicznej - Krzcin

 obwieszczenie - gaz - krzcin.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-23 10:25:26.
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego
 obwieszczenie - zawiad. o wszcz post.- DREHER.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:18:41 | Data modyfikacji: 2019-08-14 13:18:56.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Koprzywnica

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Koprzywnica za II kwartał 2019 roku

 Obwieszczenie - wykonanie budżetu II kwartał 2019.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-08-07 12:27:06 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:28:16.
Obwieszczenie - Rozbudowa drogi 758
 Obwieszczenie rozbudiwa drogi .pdf

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 13:41:32.
Bezpłatna pomoc prawna

OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD STYCZNIA 2019 ROKU BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ZOSTANIE UDZIELONA OSOBIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ PMOCY PRAWNEJ ORAZ ZŁOŻY W TYM ZAKRESIE PISEMNE OŚWIADCZENIE.


BĘDZIE RÓWNIEŻ NOWA FORMA POMOCY – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – KTÓRA POLEGAĆ MA W SZCZEGÓLNOŚCI NA UDZIELANIU PORAD DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH ORAZ PORAD Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM.zip

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-07-19 13:22:56.
Obwieszczenie
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:37:49.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 informacja.pdf

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-07-03 07:47:42.
OBWIESZCZENIE

zawiadania strony postępownia o wydaniu decyzji

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-10-05 14:36:07.
OBWIESZCZENIE

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:50:50.
OBWIESZCZENIE Starosty Sandomierskiego

OBWIESZCZENIE Starosty Sandomierskiego

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 15:16:28.
OBWIESZCZENIE Marszałka o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach,

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 15:15:15.
OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Koprzywnicy w wyborach do Rady
Miejskiej w Koprzywnicy zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 22 sierpnia 2018 roku

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 15:12:11 | Data modyfikacji: 2018-08-31 15:13:33.
OBWIESZCZENIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodniczy Klimontowa

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Urząd Gminy w Klimontowie | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:46:16.
OBWIESZCZENIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: WÓJTA GMINY KLIMONTÓW | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:28:20.
Obwieszczenie w sprawie "Rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy klimontów
wraz z budową obwodnicy Klimontowa"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 08:11:46.
OBWIESZCZENIE

informuje, że dnia 14.06.2018r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego budowę sieci gazowej sredniego ciśnienia z przyłaczem do budynku mieszkalnego w Sośniczanach

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-06-15 13:09:14.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że dnia 18 maja 2018r. wpłynęły odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicah gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: WÓJTA GMINY KLIMONTÓW | Data wprowadzenia: 2018-06-04 09:45:48.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w sprawie toczacego sie postepowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej s

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:21:52.
OBWIESZCZENIE

informuje, że została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę wraz z adaptacją istniejącego budynku pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy na działce Nr ewid. 157 połozonej w

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:26:51.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia, iz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie toczącego sie postępowania administracyjnego zmierząjacego do wydania decyzji wraz adaptacją istniejącego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-05-02 13:04:25.
OBWIESZCZENIE - Wezwanie na rozprawę
administracyjną otwartą dla społeczeństwa
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach
gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy"

Wezwanie na rozprawę administracyjną 1

Wezwanie na rozprawę administracyjną 2

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:17:31.
OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:07:57.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:14:52.
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
dot. dobudowę do budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Krzcinie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:12:54.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie w sprawie sprzeciwu od decyzji SKO w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018r.

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:35:47.
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę sieci gazowej średnego ciśnienia wraz z przyłczami w Niedźwicach

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:25:21.
OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach w sprawie toczacego się postepowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę sieci gazowej średniego cisnienia w

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-09-25 08:42:27.
Obwieszczenie o odmowie unieważnienia decyzji
środowiskowej

Obwieszczenia SKO w Kielcach o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica o środowiskowych uwarunkowaniach RS.7615.6.12

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-09-19 13:55:10.
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedięzięcia  pn.:" Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa".

 obwieszczenie o udziale społeczeństwa.PDF

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:32:16 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:37:15.
OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do działki Nr ewid. 166 i 347/3 po

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:25:41.
OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia  polegającego na "Rozbudowie  drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd-Koprzywnica (od granicy  gminy Klimontów w km 22+412 do DK 79 w msc. Koprzywnica w ok.28+189)

 obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Samborzec.PDF

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-07-25 08:35:23.
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 SKO.PDF

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:33:37 | Data modyfikacji: 2017-07-21 12:43:37.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Samborzec w  sprawie  wydania pozstanowienia  o odmowie  nadania  rygoru  natychmiastowej wykonalności  decyzji Wójta Gminy Samborzec

 Obwieszczenie .PDF

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-07-12 10:44:26.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica ( od granicy gminy Klimontów w km. ok. 22+ 412 do

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wójt Gminy Samborzec Witold Surowiec | Data wprowadzenia: 2017-06-29 08:05:24.
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego nadbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły na budynek socjalno - bytowy na działce Nr ewid. 264 położonej w miejscowości Łukowiec gm. Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:36:14.
OBWIESZCZENIE

zawiadamiające, iz zostały zebrane dowody i materiały w sprawie toczącego sie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego nadbudowę i przebudowę

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Zastępca Burmistrza mgr Dorota Kruszec Nowiońska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:34:09.
OBWIESZCZENIE

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę budynku byłej szkoły na potrzeby socjalno - bytowe na działce Nr ewid. 264 położonej w m

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:36:56.
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę linii kablowej SN -15 kV

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-01-19 09:55:11.
OBWIESZCZENIE

wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania Grupy Producentów Owoców POLTINO - KOPRZYWNICA przedsięwzięcia na środowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:32:38.
OBWIESZCZENIE

dotyczy zebranych dowodów i materiałów w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamiarzenia inwestycyjnego obejmujacego budowę linii kablowej SN-15 kV

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2017-01-09 09:12:45.
OBWIESZCZENIE

projekt planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Swiętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-11-17 12:51:01.
OBWIESZCZENIE

wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego budowę linii kablowej SN -15 kV

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-11-16 10:13:33.
OBWIESZCZENIE

wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę sieci wodociągowej PE 110mm na działkach Nr ewid. 14/2, 25/1, 25/8, 28, 435, 30/1, i 450 połozonych w miejscwośco Gnieszowice gm. Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Zastępca Burmistrza mgr Dorota Kruszec Nowiońska | Data wprowadzenia: 2016-11-09 08:22:40.
OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego przebudowę odcinka sieci wodociągowej PE 110mm

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-10-25 12:31:02.
OBWIESZCZENIE
 Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej w msc. Gnieszowice gm. Koprzywnica.PDF

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:43:50.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i wystąpieniu do organów uzgadniających dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego n

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-06-10 10:11:00.
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego: nadbudowę części socjalnej przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niedźwicach oarz przebudowę byłej agronomówki na budyn

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-04-15 10:42:55.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie toczącego sie postepowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego nadbudowę części socjalnej przy s

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:06:54.
OBWIESZCZENIE

wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej Gnieszowice - Wrzecholiny realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych : 455, 456, 463, 464, 465, 50

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-03-14 10:50:24.
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Wójta Gminy Klimontów inż. Edward Przytuła - Zastepca Wójta | Data wprowadzenia: 2016-03-01 09:38:03.
OBWIESZCZENIE

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego : nadbudowę części socjalnej przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej na działace nr ewid. 160/2 w

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-02-16 11:10:20.
OBWIESZCZENIE

zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego: budowę odcinka sieci gazowej średniego cisnienia na działkach nr ewid. 821/1,103,104 połozonych w miejscowości Ciszyca

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-08-20 07:49:10.
OBWIESZCZENIE

zawiadomienie o o zebranych dowodach i materiałach w sprawie toczacego sie postepowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego budowę odcinka sieci gazowej

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-08-06 07:54:49.
OBWIESZCZENIE

wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegajacego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 334008T Świężyce Wieś od km 0+000 do km 1+300 realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 310 obręb Błonie

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-06-29 09:01:57.
OBWIESZCZENIE

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmujacego :budowę sieci gazowej średniego cisnienia z rur PE Dn 40 mm, L=20,0 m na działkach połozonych w obrebie geodezyjny

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-06-23 13:51:59.
OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 11:33:48.
OBWIESZCZENIE

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pn.: "Zabezpieczenie wałow rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+ 00- 12+900, wał prawy w km 0+00- 14=400"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:44:13.
OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja: budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 na działkach nr ewid. 322,323, 324,339/1 w miejscowości Zbigniewice Kolonia oraz na działce nr ewid. 169 położonej w miejscowości Niedzwice gm. Koprzywnica na wniosek Gminy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-03-18 09:47:37.
OBWIESZCZENIE

wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej PE 110 mm na działkach Nr ewid. 322,323,324,339/1 położonych w miejscowości Zbigniewice Kolonia oraz na działce nr ewid. 169 położonej w miejscowości Niedżw

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-03-10 07:58:09.
OBWIESZCZENIE

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego; budowę sieci wodociągowej PE 110 mm na działkach Nr ewid. 322, 323, 324, 339/1 położonych w obrębie

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-02-03 08:19:21.
OBWIESZCZENIE

budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 na działakach nr ew. 39/8, 40/4, 439, 40/2 w miejscowości Gnieszowice gm. Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2014-07-23 10:31:33 | Data modyfikacji: 2014-07-23 10:39:08.
OBWIESZCZENIE

odwołanie odnośnie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , dla zadania pn. : "Zabezpieczenie wałow rzeki Koprzywianki- wał lewy w km 0+000 - 12= 900, wał prawy w km 0+000 - 14+400"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2014-07-16 14:58:02 | Data modyfikacji: 2014-07-16 15:03:50.
Zawiadomienie wodociąg Gnieszowice zebranie
materiałów dowodowych
 Zawiad zebranie dowodowGnieszowice wodociag.docx

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-07-10 13:12:24 | Data modyfikacji: 2014-07-10 13:13:32.
OBWIESZCZENIE Sieć wodociągowa w msc.
Gnieszowice
 OBWIESZCZENIE wodociag Gnieszowice BIP decyzja.docx

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:13:57.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia się, że zostały zebrane dowody i mtariały w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę sieci wodociągowe

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-06-30 11:12:31.
OBWIESZCZENIE

budowa sieci wodociagowej PE 110 mmna działkach Nr ewid.39/8,40/4,439,40/2 położonych w obrębie geodezyjnym Nr 6 Gnieszowice, gmina Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Autor: Korpysz Teresa | Data wprowadzenia: 2014-06-03 08:14:02 | Data modyfikacji: 2014-06-03 08:18:23.
OBWIESZCZENIE

budowa sieci wodociagowej PE 110 mmna działkach Nr ewid.436, 437 położonych w obrębie geodezyjnym Nr 6 Gnieszowice, gmina Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2014-05-29 14:22:37.
OBWIESZCZENIE

budowę pompowni wody ze zbiornika wyrównawczego, ogrodzeniem i wjazdem na działkę nr ew. 334/7 oraz budowę rurociągów wodociagowych i linii kablowej zasilania energetycznego pompowni na działkacj 334/7, 214, 215 w miejscowości Błonie gm. Koprzyw

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:37:40 | Data modyfikacji: 2014-05-23 09:43:09.
OBWIESZCZENIE

budowa sieci wodociagowej PE 110 na działkach nr ew. 275/1, 276, 278, 79 i 281/2 w miejscowosci Zbigniewice Kolonia gm. Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2014-05-19 08:42:37 | Data modyfikacji: 2014-05-19 08:53:07.
OBWIESZCZENIE

o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: "Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki- wał lewy w km 0+000 - 12+ 900, wał prawy w km 0+000 - 14+ 400".

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wojewoda Świętokrzyski | Data wprowadzenia: 2014-05-14 12:12:33 | Data modyfikacji: 2014-05-14 12:19:14.
OBWIESZCZENIE

o zawiadomieniu , ze zostały zebrane dowody i materiały w sprawie toczącego sie postepowania administracyjnegoi do wydania decyzji o lokalizacji pompowni wody ze zbiornikiem wyrównawczym

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-09 09:45:34.
OBWIESZCZENIE Sieć wodociągowa w msc.
Zbigniewice

Obwieszczenie sieć wodociągowa w msc. Zbigniewice

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 14:34:22 | Data modyfikacji: 2014-05-06 14:36:31.
OBWIESZCZENIE

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: "Zabiepieczenie wałow rzeki Koprzywianki - wał lewy w km 0+ 000 12 +900, wał prawy w km 0+000 14+4

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI | Data wprowadzenia: 2014-03-31 14:45:48.
OBWIESZCZENIE - pompownia wody w Błoniu

OBWIESZCZENIE -Budowa pompowni wody ze zbiornikiem wyrównawczym w msc. Błonie

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2014-03-27 11:57:18 | Data modyfikacji: 2014-03-27 11:58:07.
OBWIESZCZENIE Sieć wodociągowa w msc.
Zbigniewice

Obwieszczenie sieć wodociągowa w msc. Zbigniewice

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2014-03-19 15:21:34 | Data modyfikacji: 2014-03-27 11:58:19.
Data wprowadzenia: 2014-03-19 15:21:34
Data modyfikacji: 2014-03-27 11:58:19
Opublikowane przez: Anna Mianowska