Majatek Gminy

DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Ciszyca

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:40:39.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Dmosice

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:39:28.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Krzcin

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:32:10.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Łukowiec

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:28:58.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Postronna

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:25:10.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Świężyce

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:21:15.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Zbigniewice Kolonia

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:17:10.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Zbigniewice Wieś

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:13:27.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Kamieniec Wisłocki

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:09:29.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Sośniczany

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:04:01.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Trzykosy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:55:55.
DECYZJA

mienie gromadzkie wsi Gnieszowice

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Z up. Starosty Paweł Niedźwieć Sekretarz Powiatu Sadmierskiego | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:54:07.
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-03-21 09:50:36.
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rynkowska Maria | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:11:33.
INFORMACJA

informacja o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:15:12.
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:37:03.
SPRAWOZDANIE Rb-ST

o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy na koniec 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:56:05.
SPRAWOZDANIE Rb-PDP

z wykonania dochodów podatkowych okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:49:15.
SPRAWOZDANIE Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:36:36.
SPRAWOZDANIE Rb-NDS

kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:07:07.
SPRAWOZDANIE Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:01:18.
SPRAWOZDANIE Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wedłu stanu na koniec IV kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 09:55:39.
SPRAWOZDANIE Rb- 27S

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-16 09:28:03.
SPRAWOZDANIE Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-26 09:40:17.
SPRAWOZDANIE Rb- 27S

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 września roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-26 09:36:40.
SPRAWOZDANIE Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:58:29.
SPRAWOZDANIE Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec III kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:53:34.
SPRAWOZDANIE Rb-NDS

kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:48:21.
SPRAWOZDANIE Rb-NDS

kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:37:14.
SPRAWOZDANIE Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:27:18.
SPRAWOZDANIE Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji wedłu stanu na koniec II kwartału 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:20:38.
SPRAWOZDANIE Rb- 27S

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:13:03.
SPRAWOZDANIE Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-25 13:58:19.
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2013r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:05:56.
SPRAWOZDANIE Rb-NDS

kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 marca 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 14:11:09.
SPRAWOZDANIE Rb-Z i Rb-N

kwratalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaracji, kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 14:06:52.
SPRAWOZDANIE Rb-27S

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 14:03:01.
SPRAWOZDANIE Rb-28S

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Okres sprawozdawczości od poczatku roku do dnia 31 marca 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 13:50:46.
SPRAWOZDANIE Rb-50

o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adminisytacji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Okres sprawozdania I kwartał 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 13:43:08.
INFORMACJA

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-03-28 09:45:45.
Data wprowadzenia: 2014-03-28 09:45:45
Opublikowane przez: Janina Podobińska