Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacje o wynikach naboru na stanowisko -
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Koprzywnicy
 Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy - wyniki.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:06:54.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Koprzywnicy
 Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:11:12.
Informacje o wynikach naboru na stanowisko -
Młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony
środowiska i gospodarki gruntami
 Młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony - wyniki.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-02-28 08:59:48.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony
środowiska i gospodarki gruntami

Młodszy referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami.pdf

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-02-10 14:43:56.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
 Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy - wyniki.pdf.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:11:29.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
 Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy 28-10-2019.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-28 12:58:01.
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu -
Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
 Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-28 10:42:12.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy
 Dyrektor GZEASiP w Koprzywnicy.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-15 07:49:07.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INSPEKTOR DS. INFORMACJI
 DX-2500N_20190903_100225.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:26:47.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
INSPEKTOR DS. INFORMACJI
 inspektor ds. informacji.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-08-16 11:54:56.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
Młodszy Referent do spraw obsługi Rady Miejskiej
i Komisji
 DX-2500N_20190731_122937.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-07-31 12:54:56.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy -Młodszy Referent do spraw obsługi Rady Miejskiej i Komisji.pdf

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:53:39 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:53:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko -
INFORMATYK
 Informacja_o_wynikach_naboru.pdf

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-06-03 14:41:24 | Data modyfikacji: 2019-06-03 14:44:57.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Informatyk

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-05-20 13:41:18.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora do spraw usług technicznych

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:28:54.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor do spraw usług technicznych

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-04-11 15:00:00.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-04-01 13:59:17.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta i Gminy

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-03-25 08:14:11.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Miasta i Gminy

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-02-25 09:17:04.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Regulamin konkursu na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności instytucji kultury oraz program działania

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:04:45 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:08:11.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. usług kancelaryjno - technicznych, sekretariat

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:54:36.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nabór na stanowisko d/s. kancelaryjno – technicznych, sekretariat

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:45:52.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:41:42 | Data modyfikacji: 2019-02-05 13:54:50.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:02:29.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:17:07.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 Żłobek - nabór.pdf

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:04:11 | Data modyfikacji: 2018-10-25 15:09:36.
Nabór na stanowisko d/s. kancelaryjno –
technicznych, sekretariat Burmistrza

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s. kancelaryjno – technicznych, sekretariat Burmistrza

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:43:50 | Data modyfikacji: 2017-11-20 11:52:23.
NABÓR NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
RPOWŚ

Informacja o wynikach naboru

NABÓR NA STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM RPOWŚ

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Autor: Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2017-11-07 13:19:16 | Data modyfikacji: 2017-11-24 13:59:57.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
ds. obsługi prawnej projektu RPOWŚ

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego ds. obsługi prawnej projektu RPOWŚ

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2017-11-07 13:13:44 | Data modyfikacji: 2017-11-24 14:00:36.
ZARZĄDZENIE Nr 26/2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:32:55.
INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds.usług administracyjnych, obrony cywilnej, spraw obywatelskich

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2015-04-23 10:50:28 | Data modyfikacji: 2016-05-18 13:06:14.
NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko pracy do spraw usług administracyjnych, obrony cywilnej, spraw obronnych.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2015-03-11 14:09:28 | Data modyfikacji: 2016-05-18 13:06:40.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł Jasińskiego w Koprzywnicy

REGULAMIN konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz tryb pracy komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Henryka Chmielewska | Data wprowadzenia: 2014-05-21 10:46:30 | Data modyfikacji: 2014-05-21 10:53:36.
Data wprowadzenia: 2014-05-21 10:46:30
Data modyfikacji: 2014-05-21 10:53:36
Autor: Henryka Chmielewska
Opublikowane przez: Janina Podobińska