Opinie RIO

UCHWAŁA NR 110/2020

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I półrocze 2020 roku

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-09-21 15:44:48.
UCHWAŁA NR 97/2020

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-07-21 11:12:27.
Uchwała nr 57-2020 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia
21 kwietnia 2020 r
 Uchwała nr 57-2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 kwietnia 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2020-05-04 10:39:34.
UCHWAŁA NR 155/2019
 155_2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF MiG Koprzywnica na lata 2020-2035.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:35:58.
UCHWAŁA NR 154/2019
 154_2019 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej MiG Koprzywnica na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:35:43.
UCHWAŁA NR 153/2019
 153_2019 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej MiG Koprzywnica na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-12-10 08:32:36.
UCHWAŁA NR 33/2019
 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:18:07.
UCHWAŁA NR 32/2019
 w sprawie możliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Koprzywnica na 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:13:03 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:13:21.
Uchwała Nr 103/2019
 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica I półrocze 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2019-09-03 10:22:37.
UCHWAŁA NR 97/2019

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: VI Skład Orzekający RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:14:09.
UCHWAŁA NR 44/2019

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2018 rok wraz z informacja o stanie mienia jednostak samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: VI Skład Orzekający RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2019-04-12 11:28:55.
UCHWAŁA Nr 161/2018

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koprzywnica na lata 2019-2035

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: VI Skład Orzekający RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:49:38.
UCHWAŁA Nr 160/2018

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Koprzywnicy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: VI Skład Orzekający RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:46:14.
UCHWAŁA Nr 159/2018

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Koprzywnicy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: VI Skład Orzekający RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:42:58.
UCHWAŁA Nr 114/2018

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za i półrocze 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:57:51.
UCHWAŁA Nr 100/2018

w sprawie opionii o możliwosci spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:36:12.
UCHWAŁA Nr 96/2018

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, z dnia 11 czerwca 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:58:06.
UCHWAŁA NR 47/2018

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2017r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:24:23.
UCHWAŁA Nr 27/2018

w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Koprzywnica na 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:38:11.
UCHWAŁA Nr 26/2018

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:36:28.
UCHWAŁA Nr 113/2017

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koprzywnica na lata 2018 - 2035

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:52:56.
UCHWAŁA Nr 112/2017

w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koprzywnica na 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:51:09.
UCHWAŁA Nr 111/2017

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:49:51.
UCHWAŁA Nr 76/2017

prawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I pół. 2017r

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:09:52.
UCHWAŁA nr 66/2017

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-06-13 11:30:59.
UCHWAŁA Nr 28/2017

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-04-03 08:17:34.
UCHWAŁA Nr 9/2017

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:44:06.
UCHWAŁA Nr 118/2016

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:31:57.
UCHWAŁA Nr 117/2016

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-12-16 08:28:43.
UCHWAŁA Nr 72/2016

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wprzedzające finansowanie przez Miasto i Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:13:37 | Data modyfikacji: 2016-09-20 11:17:40.
UCHWAŁA Nr 71/2016

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I pół. 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-09-20 11:10:22 | Data modyfikacji: 2016-09-20 11:18:06.
UCHWAŁA Nr 60/2016

w sprawie opinii o możliwości spłaty kretydu konsolidacyjnego przez Miasto i Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-08-04 11:56:46.
UCHWAŁA Nr 52/2015

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-06-07 10:39:24 | Data modyfikacji: 2016-06-07 10:42:30.
UCHWAŁA Nr 21/2016

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorzadu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego RegionalnejIizby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:34:41.
UCHWAŁA Nr 7/2016

w sprawie oipnii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekającego RIO w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-01-28 15:09:36.
UCHWAŁA Nr 132/2015

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego RegionalnejIizby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:04:14.
UCHWAŁA Nr 131/2015

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: VI Składu Orzekajacego RegionalnejIizby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:02:00.
UCHWAŁA Nr 88/2015

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I półrocze 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:02:42.
UCHWAŁA NR 65/2015

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2015-06-10 13:15:56.
UCHWAŁA NR 44/2015

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | Data wprowadzenia: 2015-04-23 09:26:18.
UCHWAŁA Nr 44/2015

w sprawie unorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Korzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach | Data wprowadzenia: 2015-04-10 12:10:06.
UCHWAŁA NR 29/2015

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kowty długu Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:15:55.
UCHWAŁA Nr 28/2015

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Koprzywnica na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2015-03-13 13:11:46.
UCHWAŁA Nr 33/2015

w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015r. oraz wskazanie nieistotnego naruszenia prawa

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:35:06.
UCHWAŁA Nr 121/2014

w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koprzywnica na 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 11:16:30.
UCHWAŁA Nr 120/2014

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej PrognozieFinansowej Gminy na lata 2015- 2023

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 11:14:22.
UCHWAŁA Nr 119/2014

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 11:11:46.
UCHWAŁA NR 83/2014 VI Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia
11 września 2014r.

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za I półrocze 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:47:08.
UCHWAŁA NR 66/2014 VI Składu Orzekajacego RIO w
Kielcach

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-06-09 10:15:07.
UCHWAŁA Nr 49/2014 VI Składu Orzekajacego
RIO w Kielcach

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koprzywnica za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:58:04.
Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:58:04
Opublikowane przez: Janina Podobińska