Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Aleksandra Klubińska Burmistrz MiG Koprzywnica | Data wprowadzenia: 2019-03-05 19:19:34.
FORMULARZ A

Karta informacyjna dotycząca wydania decyzji środowiskowej

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Mirosław Kępa Zastępca Burmistrza MiG | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:51:33.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych od miejscowych gospodarstw domowych na działkach nr 2292/1 i 2292/2 , Obręb 8 Koprzywnica, jednostka ew

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-11-07 08:32:58.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia "Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych od miejscowych gospodarstw na działkach nr 2292/1 i 2292/2 połozonych w Koprzywnicy"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-11-07 08:28:29.
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

dotyczy wydania decyzji środowiskowej dla DREHER POLAND

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:56:12.
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

został zebrany materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym "Budowy ujecia wód podziemnych za pomocą 4 studni głebinowych ujmujących wodę z poziomu czwartorzędowego zlokalizowanych w msc. Koprzy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-06-04 09:39:28.
OBWIESZCZENIE

wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ujęcia wód podziemnych za pomocą 4 studni głębinowych ujmujących wodę z poziomu czwartorzędowego zlokalizowanych

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:53:48.
OBWIESZCZENIE

zawiadomienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa: "Rozbudowa drogo wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Kimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wójt Gminy Klimontów - Marek Goździewski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:46:12.
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postepowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Marek Jońca Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-03-07 10:59:08.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia polegającego na : "Budowa ujecia wód podziemnych za pomocą 4 studni głębinowych ujmujacych wodę z poziomu czwartorzedowego zlokalizowanych w miejscowosci Koprz

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Dorota Kruszec Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:06:05.
OBWIESZCZENIE

SKO odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmisatrza MiG Koprzywnica dla inwestycji polegajacej na "Budowie elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowosci Zbigniewice"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:24:46.
OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wójt Gminy Samborzec Witold Surowiec | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:57:18.
DRUK POTWIERDZENIA

zwrotu odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin niebezpiecznych w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: inspektor Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:31:26.
OBWIESZCZENIE

prowadzone jest postępowanie na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wójt Gminy w Klimontowie - Marek Gożdziewski | Data wprowadzenia: 2017-03-02 14:22:19.
OBWIESZCZENIE

Wójt Klimontowa - zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 23 lutego 2017r. o podjęciu zamierzonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Wójt Gminy w Klimontowie - Marek Gożdziewski | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:03:09.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa mrożni owoców dla Grupy Producentów Owoców "Poltino - Koprzywnica"Sp.z.o.o na działce nr 2330/5 położonej w Koprzywnicy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2017-02-10 09:08:03.
OBWIESZCZENIE

zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach nr 763 i 764/2 położonych w Koprzywnicy, obręb Cegielnia przy ul. Krakowskiej

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-12-21 11:19:18.
ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w dniu 7 grudnia 2016r. o podjeciu zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia pn. Budowa Stacji Paliw

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Zastępca Burmistrza mgr Dorota Kruszec Nowiońska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:36:51.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach nr 763 i 764/2 położonych w Koprzywnicy, obręb Cegielnia przy ul. Krakowskiej

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-11-29 10:31:36.
OBWIESZCZENIE

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzedsięwzięcia polegającego na " Budowie Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach nr 763 i 764/2 połozonych w Koprzywnicy , obręb Cegielnia przy ul. Krakowskiejowej instalacji d

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-11-08 09:33:10.
ZAWIADOMIENIE

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzedsięwzięcia polegającego na " Budowie mroźni stalacji owoców dla Grupy Producentów owoców "POLTINO-KOPRZYWNICA "Sp.z.o.o na działce ne 2330/5 połozonej w Koprzywnicy"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz U MiG | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:16:29.
FORMULARZ A

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na :"Rozbudowie mrożni owoców dla Grupy Procudentów owoców "Poltino - Koprzywnica" Sp. z. o.o na działce nr 2330/5 położonej w Koprzywnicy"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-09-29 14:36:37.
OBWIESZCZENIE

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pzedsięwzięcia polegającego na " Budowie nowej instalacji do produkcji soków owocowych w tym soków zagęszczonych- koncentratów"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-09-02 12:02:56.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa nowej instalacji do produkcji soków oowocowych w tym soków zagęszczonych - koncentratów z wykorzystaniem 1000t/d surowca na działkach ewidencyjnych nr : 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860, 863/2, 863/3, 863/

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:14:20.
OBWIESZCZENIE

o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na srodowisko -Budowa nowej instalacji do produkcji osoków zagęszczonych

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-08-04 11:46:50.
ZAWIADOMIENIE

wpłynął wniosek złożony przez pana Jana Kaczor zam. Złota 172, 27-650 Samborzec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw w Koprzywnicy na działkach nr

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz U MiG | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:10:11.
FORMULARZ A

wniosek o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie stacji paliw w Koprzywnicy na działkach 763,764/2 położonych w Koprzywnicy obręb Cegielnia przy ul. Krakowskiej"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-07-25 11:17:42.
ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w dniu 11 lipca 2016r. znak: RS.7615.2.16 o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację "Budowa Stali Paliw do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływan

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:08:42.
POSTANOWIENIE

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn"BUDOWA STACJI PALIW" działka nr 584/1 , obręb 0003 Koprzywnica do czasu przedłożenia przez wnioskodawce raportu o oddziaływaniu

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:03:17.
ZAWIADOMIENIE

w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Stacji Paliw działka Nr 584/1 obręb 0003 Koprzywnica zostało wydane przez Burmistrza MiG K-ca postanowienie

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-06-29 09:07:07.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie nowej instalacji do produkcji soków owocowych w tym soków zagęszczonych – koncentratów z wykorzystaniem 1000 t/d surowca na dzi

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: BURMISTRZ MiG Koprzywnica Marek Jońca | Data wprowadzenia: 2016-06-09 10:32:58.
OBWIESZCZENIE
 Obwieszczenie o wyd.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminn- droga agnieszowice-Wrzecholiny.doc

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Autor: Marek Jońca - Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2016-04-22 08:35:58 | Data modyfikacji: 2016-04-22 08:38:01.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczacym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn."Przebudowa drogi gminnej Gnieszowice - Wrzocholiny realizowanego na działkach o

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:10:07.
ZAWIADOMIENIE

złozony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Stacji Paliw " działka Nr 584/1, obreb 0003 Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-03-31 10:02:03.
FORMULARZ A

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Stacji Paliw" działka nr 584/1, obręb 0003 Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: mgr Dorota Kruszec - Nowińska Sekretarz MiG | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:07:56.
OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn. "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki".

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach | Data wprowadzenia: 2016-01-27 15:17:10.
OBWIESZCZENIE

wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Gnieszowice - Wrzocholiny realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 455,456, 463, 464,465, 506,499 Obreb Gnieszowice

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:11:03.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Gnieszowice- Wrzocholiny realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym : 455, 456,463, 464,465, 506, 499 obręb G

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:38:43.
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacago na "Budowie studni bisowych IIA, IIIA i IVA ujecia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodociagu grupowego Sambor

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-09-11 08:38:13.
OBWIESZCZENIE

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łążek na odcinku Koprzywnica - Krzcin od km0+000 do km 1 + 930" - lokalizacja dz. nr ew. 4024, 4025, obreb

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-08-26 10:58:56.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; Budowa studni bisowych IIA,IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodocviagu grupowego Samborzec - Szewce na dzia

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 07:38:28 | Data modyfikacji: 2015-09-15 07:56:21.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed. pn. "Przebudowie drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łażek na odcinku Koprzywnica - Krz

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 11:44:54.
OBWIESZCZENIE

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegajacego na "Budowie studni bisowych IIA, IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodociagu grupowego Sam

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 13:12:09.
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0805T Koprzywnica - Łążek na odcinku Koprzywnica- Krzcin od km 0+000 do km 1 +930" - lokalizacja działka nr e

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 08:07:33.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 334008T Świężyce Wieś od km 0+000 do km 1+300” rea

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-06-10 11:48:50 | Data modyfikacji: 2015-06-10 11:52:08.
OBWIESZCZENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 09:19:47.
POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 09:15:54.
ZAWIADOMIENIE

zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa studni bisowych IIA, IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego Samborzec-Szewce na działce nr ewid. 490/4 w msc. Szewce, gm. Samborzec or

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:32:08.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa studni bisowych IIA, IIIA i IVA ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zaopatrzenia w wodę wodociągu grupowego Sam

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 09:39:11.
OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Mianowska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 08:43:30.
ZAWIADOMIENIE

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 334008T Świężyce Wieś od km 0+000 do km 1+300” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 310 obręb Bł

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-03-24 10:44:05.
FORMULARZ A

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 334008T Świężyce Wieś od km 0+000 do km 1+300”realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 310 obręb B

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:09:04.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i wystąpieniu do organów uzgadniających „Przebudowa drogi powiatowej nr 0805T Kop

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-12-04 13:30:53.
FORMULARZ A

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:06:42.
Data wprowadzenia: 2014-11-28 12:06:42
Opublikowane przez: Janina Podobińska