Ogłoszenia
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie
2017-11-24 10:51:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA KOPRZYWNICA”
2017-09-19 12:44:58
  ...więcej

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA KOPRZYWNICA”
2017-09-19 12:37:46
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2016r.
2017-05-25 10:55:48
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2016r.
2017-05-25 10:15:06
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2016r.
2017-05-19 10:38:32
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
2017-04-24 12:23:11
  ...więcej

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
2017-02-22 14:59:21
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2015r.
2016-05-24 13:36:19
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2015r.
2016-05-17 14:49:44
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2015r.
2016-05-17 14:38:37
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2016-03-01 14:29:09
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2015-09-08 10:23:38
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika
2015-05-29 12:36:01
  ...więcej

INFORMACJA za 2014r.
2015-05-26 15:10:58
  ...więcej

INFORMACJA za 2014r.
2015-05-18 14:12:00
  ...więcej

OGŁOSZENIE
2015-05-05 15:20:40
  ...więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Koprzywnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.
2015-03-19 10:25:53
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2013r.
2014-05-27 12:10:54
  ...więcej

INFORMACJA ZA 2013r.
2014-05-09 09:35:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż Marek Jońca
Kontakt:
Tel: (15) 847-70-40
Fax: (15) 847-70-77
e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl