Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

Ksiega rejestrowa instytucji kultury

Mienie instytucji kultury

DZIAŁ IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-02-23 11:54:44.
KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ w KOPRZYWNICY

Ksiega rejestrowa instytucji kultury

Organizacja instytucji kultury

Mienie instytucji kultury

Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

 

Opublikowane przez: Anna Mianowska | Autor: Barbara Toś | Data wprowadzenia: 2017-06-08 15:17:20 | Data modyfikacji: 2017-06-09 08:01:10.
Data wprowadzenia: 2017-06-08 15:17:20
Data modyfikacji: 2017-06-09 08:01:10
Autor: Barbara Toś
Opublikowane przez: Anna Mianowska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż Marek Jońca
Kontakt:
Tel: (15) 847-70-40
Fax: (15) 847-70-77
e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl