Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu


Zobacz:
   Za 2013r.
   za 2014r.
   za 2015
   za 2016
   za 2017
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż Marek Jońca
Kontakt:
Tel: (15) 847-70-40
Fax: (15) 847-70-77
e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl